Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zakup towaru na Ukrainie do Bułgarii przez polską firmę

Artykuły | 28 września 2021 | NR 118
0 1113

Mamy zakupić towar na Ukrainie - towar nie będzie wprowadzony na teren Polski tylko bezpośrednio z Ukrainy jedzie do Bułgarii. Czy sprzedaż tego towaru mam potraktować jako WDT i wykazać w deklaracji VAT-7 i VAT-UE ?

ODPOWIEDŹ
Sprowadzenie towaru spoza Unii Europejskiej do innego państwa członkowskiego niż Polska, stanowi import towarów w tym państwie. Jeżeli towar zostanie zakupiony i sprzedany w tym samym kraju UE innym niż terytorium Polski, to miejscem opodatkowania dostawy będzie ten kraj. 

UZASADNIENIE
Import towarów ma miejsce, gdy przywóz towarów następuje z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Natomiast z przepisów unijnych wynika, że krajem opodatkowania importu towarów jest to państwo członkowskie, na którego terytorium znajdują się towary w momencie  wprowadzenia ich do Wspólnoty. 
Czytelnik wskazał, że zakupione na Ukrainie towary dostarczone zostaną bezpośrednio do Bułgarii, gdzie następnie zostaną sprzedane.
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług import towarów to przywóz towarów z krajów państwa trzeciego, natomiast przywóz towaru z Unii Europejskiej to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub nabycie na zasadach obowiązujących dla obrotu krajowego.
Miejscem importu jest zawsze państwo członkowskie, na którego terenie towary znajdują się w momencie wprowadzenia ich na terytorium Unii Europejskiej.
W przypadku opisanym w pytaniu, miejscem opodatkowania importu będzie terytorium Bułgarii, gdyż to w tym kraju zostaną wprowadzone na terytorium UE.
Tak więc, jeżeli polski podatnik dokona importu na terytorium Bułgarii, ma obowiązek opodatkować go zgodnie ze wspólnym kodeksem celnym Unii. Miejscem dostawy towaru będzie także terytorium Bułgarii (miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy). Dostawa zostanie zatem dokonana poza terytorium RP i będzie podlegała opodatkowaniu na terytorium Bułgarii. W tym przypadku nie mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towaru, ponieważ nie jest spełniony warunek przemieszczenia towarów pomiędzy krajami UE. Również sprzedaż zaim...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.