Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Podatnik wykonał usługę dla kontrahenta z Francji. Miał wykonać usługę na towarze jaki miał dostarczyć kontrahent. Towar miał przypłynąć z Chin. Z powodu opóźnień podatnik wykonał usługę na swoim towarze. Po dwóch miesiącach towar z Chin przypłynął. Za towar nie zapłacił podatnik, dokonał on jednak odprawy celnej i zapłacił podatek VAT należny. Czy można w takiej sytuacji rozliczyć podatek naliczony od importu towarów?

Odpowiedź
Czytelnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów. Brak zapłaty za towar nie ma żadnego wpływu na odliczenie VAT. 

Uzasadnienie
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi (patrz art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).
W analizowanym przypadku mamy do czynienia z importem towarów z Chin. Przypomnijmy, iż podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną (patrz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Z pytania jednoznacznie wynika, iż to podatnik dokonał oclenia i zapłacił podatek należny od importowanych towarów. 
Z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wynika, iż podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek. Podatek z tytułu importu wpłacany jest przez podatnika w terminie 10 dni, licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych.
Co istotne, bez względu na to, czy podatnik otrzymał towar importowany za darmo, czy odpłatnie musi rozliczyć się z organ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.