Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , AKTUALNOŚCI

19 lipca 2022

Przeliczanie wartości korekt zbiorczych wystawionych w walutach obcych

0 2167

Spółka prowadzi sprzedaż tkanin. Mamy kilku klientów w innych krajach Unii Europejskiej (między innymi Niemcy, Szwecja, Dania). Klientom, którzy przekroczą pewien limit zakupów w ciągu roku przyznajemy premię pieniężną i wystawiamy zbiorczą fakturę korygującą do wszystkich faktur wystawionych w danym roku. Zarówno faktury pierwotne jak i korekta są wystawiane w Euro. Po jakim kursie należy przeliczyć wartość zbiorczej faktury korygującej na PLN?

ODPOWIEDŹ

Wartość zbiorczej faktury korygującej należy przeliczyć na PLN według kursu średniego Euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej korekty (lub ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia tej korekty, jeżeli taki kurs Spółka stosuje do przeliczeń).

 

UZASADNIENIE

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dosyć precyzyjnie określają po jakim kursie należy przeliczyć wartości wynikające z faktur wystawionych w walutach obcych. Zgodnie z art.31a ust.1 i 2 ustawy przeliczenia takiego dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, lub, jeżeli faktura jest wystawiana przed powstaniem obowiązku podatkowego, przeliczenia dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Podatnicy mogą też wybrać do przeliczenia kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny, na analogicznych zasadach. Przepisy ustawy nie precyzują jednak po jakim kursie należy przeliczyć wartość faktury korygującej wystawionej w walucie obcej.

W orzecznictwie oraz w praktyce utarło się, że do przeliczania wartości faktur korygujących wystawionych w walutach obcych należy używać tego samego kursu danej waluty, jaki został użyty do wystawienia faktury pierwotnej. Jednakże organa podatkowe uznają za prawidłowe użycie do przeliczenia kwot w walutach obcych wykazanych na zbiorczych fakturach korygujących, dokumentujących udzielony klientowi rabat od obrotu, średniego kursu NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej. Takie stanowisko zajął na...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.