Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , AKTUALNOŚCI

22 stycznia 2021

Prawo do częściowego odliczenia podatku VAT w związku ze zmianą przeznaczenia zakupionych maszyn

0 2455

W związku z dokonaną przez Podatnika rejestracją od dnia 1 grudnia 2020 r. jako podatnika VAT czynnego, od zakupionych kombajnów do zbioru porzeczek oraz do zbioru wiśni, których wartość przekracza 15.000 zł, przysługuje mu prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur dokumentujących ich nabycie, do czasu upływu 5-letniego okresu korekty.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 8 stycznia 2021 roku, nr 0114-KDIP1-3.4012.712.2020.1.PRM.

Sytuacja Podatnika

Podatnik będący rolnikiem ryczałtowym zakupił w styczniu 2020 roku kombajn do zbioru porzeczek, a w lipcu 2020 roku kombajn do zbioru wiśni. Zakup maszyn został udokumentowany fakturami wystawionymi na dane Podatnika. Po dokonanym zakupie Podatnik wykorzystywał przedmiotowe maszyny rolnicze do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT.

W listopadzie 2020 roku Podatnik złożył zgłoszenie rejestracyjne VAT-R i z dniem 1 grudnia 2020 roku zrezygnował ze zwolnienia od podatku i będzie prowadził ewidencje zakupów i sprzedaży, na podstawie których będzie składał deklaracje miesięczne.

Zakupione maszyny od momentu rejestracji jako podatnik VAT czynny będzie wykorzystywał wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10a, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego. W myśl art. 91 ust. 2 ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.