Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , BUDOWNICTWO

9 września 2011

Zmiana przeznaczenia lokali mieszkalnych a prawo do odliczenia VAT

289

Spółka prowadząca działalność deweloperską ma problem ze zbyciem dwóch lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym przez siebie budynku. W wyniku zaistniałej sytuacji Spółka do czasu znalezienia nabywcy rozważa możliwość wynajęcia tych lokali wyłącznie na cele mieszkalne. Czy zmiana przeznaczenia części budynku spowoduje konieczność skorygowania wcześniej odliczonego podatku VAT od zakupów związanych z budową tych lokali?

ODPOWIEDŹ

Sprzedaż lokali mieszkalnych wybudowanych przez dewelopera jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 41 ust.12-12 c ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU). Ponieważ wszystkie lokale w budynku miały być sprzedane, stąd też podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia w całości podatku VAT od zakupów związanych z budową budynku, gdyż miały one służyć wyłącznie działalności opodatkowanej.

Przeznaczenie części budynku na wynajem w późniejszym terminie powoduje zmianę przeznaczenia budynku w tej części. Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.36 UPTiU. Gdyby owe dwa lokale zostały wynajęte na cele mieszkaniowe, oznaczałoby to, że zakupy związane z budową całego budynku nie będą służyły wyłącznie czynnościom opodatkowanym, lecz w części dotyczącej wynajmowanych lokali będą służyły do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

Tylko w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art.86 ust.1 UPTiU). Zmiana przeznaczenia części budynku na wynajem spowoduje, że podatnik będzie zobowiązany wydzielić tę część podatku naliczonego, która przypada na budowę lokali przeznaczonych na wynajem i o tę część skorygować odliczenie podatku VAT. Korekty podatku należy dokonać zgodnie z postanowieniami art. 91 ust.7d UPTiU (przy założeniu, że wynajmowane lokale nie będą stanowiły środków trwałych w prowadzonej przez spółkę działalności). Z treści tego przepisu wynika, że w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usł...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę