Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

1 sierpnia 2011

Odliczenie VAT od zakupu motocykla i paliwa do jego napędu

246

Od zakupu motocykla, przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 60% kwoty określonej w fakturze – nie więcej jednak niż 6.000 zł i nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od nabywanego paliwa wykorzystywanego do jego napędu.

Wynika to m.in. z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, z dnia 24 lutego 2011 roku(nr ILPP2/443-1940/10-2/BA).

Sytuacja podatnika (zdarzenie przyszłe)

Wnioskodawca ma zamiar nabyć motocykl, który będzie wykorzystywał do prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą opodatkowaną w podatku VAT. Uważa, że ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego przy zakupie motocykla oraz paliwa do jego napędu ponieważ ograniczenia w odliczeniu podatku VAT odnoszą się jedynie do samochodów i innych pojazdów samochodowych. Argumentuje, że zgodnie z klasyfikacją PKWiU „samochody”i „motocykle” zaliczane są do innego działu. Samochody zaliczane są do działu 34 „Pojazdy mechaniczne, przyczepy i naczepy”, a motocykle zaklasyfikowane są w odrębnym dziale „Sprzęt transportowy pozostały”.

Uzasadnienie Izby Skarbowej

„ (...) Należy wskazać, że przepisy ustawy nowelizującej nie definiują pojęcia „poj...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę