Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KASY REJESTRUJĄCE

22 lutego 2022

Świadczenie usług pomocy drogowej a obowiązek rejestracji do VAT i ewidencji na kasie fiskalnej

0 3408

Prowadzę działalność gospodarczą mam kwiaciarnię, ale nie jestem czynnym podatnikiem VAT. Dodatkowo posiadam lawetę, którą przewożę pojazdy, które np. uległy wypadkowi. Świadczę usługi w zakresie szeroko pojętej pomocy drogowej. Czy taki rodzaj usług może w dalszym ciągu korzystać ze zwolnienia, czy mam obowiązek rejestracji, jako czynny podatnik VAT? Czy muszę mieć też kasę fiskalną, gdyby usługi były świadczone dla osoby fizycznej?

ODPOWIEDŹ

Czytelnik może korzystać ze zwolnienia od podatku do kwoty limitu 200.000 zł zarówno w zakresie prowadzenia kwiaciarni jak i świadczenia usług w zakresie pomocy drogowej. Może również korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji obrotu na kasie fiskalnej.

 

UZASADNIENIE

Zwalnia się od podatku sprzedaż przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w  poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł.  Do sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Przepis ma również zastosowanie, do podatnika rozpoczynającego w  trakcie roku podatkowego działalność opodatkowaną, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w  proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w  roku podatkowym, kwoty 200.000 zł.

Zwolnienie to nie ma być stosowania do podatników, którzy świadczą usługi:

  • prawnicze,
  • doradztwa ( z wyjątkiem  doradztwa rolniczego związanego z  uprawą i  hodowlą roślin oraz chowem i  hodowlą zwierząt, a  także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i  modernizacji gospodarstwa rolnego,
  • jubilerskie,
  • w zakresie ściągania długów, w tym faktoringu.

 

Powyższy katalog usług jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że dana usługa, która nie została wymieniona może korzystać z tego zwolnienia.

Co do zasady, sprzedaż towarów oraz świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega obowiązkowi ewidencji na kasie fiskalnej. Istnieją wyjątki od tej zasady, które zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na podstawie tego rozporządzenia podatnik może korzystać ze zwolnień: podmiotowego (limit do 20.000 zł) oraz przedmiotowego. Należy zwrócić uwagę również na zawarty § 4 rozporządzenia wykaz dotyczący czynności, które nie mogą korzystać z żadnych zwolnień. Usługi świadczone w ramach pomocy drogowej nie zostały tam wymien...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.