Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , AKTUALNOŚCI

6 czerwca 2011

Pojęcie przewoźnika lotniczego na gruncie ustawy o VAT

230

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie pojęcia przewoźnika lotniczego wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z pytaniami w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) odnośnie do zagranicznych przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, Ministerstwo Finansów wyjaśnia:

Zgodnie z art.83 ust.1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w ust.1 pkt 5-8, 13, 16 i 18, rozumie się przewoźników lotniczych, u których udział:

1) przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,

2) zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem,

3) liczby pasażerów lub ilości przewożonych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek pocztowych w transporcie międzynarodowym w przewozach ogółem - wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co najmniej 60%.

Lista przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym spełniających ww. kryteria ogłaszana będzie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na okres od 1 kwietnia danego roku podatkowego do 31 marca następnego roku podatkowego, na podstawie danych otrzymywanych od przewoźników lotniczych (w 2011 r. listę przewoźników lotniczych Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłosi do dnia 31 maja 2011 r. na okres od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r.). Na przedmiotową listę mogą być wpisywani zarówno przewoźnicy lotniczy posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju jak i przewoźnicy zagraniczni nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Jednocześnie należy zauważyć, iż przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, o których mowa w art. 83 ust.1 pkt 5-8, 13, 16 i 18 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się również przewoźników lotniczych nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, uzna...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę