Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nieodpłatne przekazanie w formie darowizny samochodu osobowego na rzecz ojca, przez Podatnika jako czynnego podatnika VAT, podlega VAT, bowiem Podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wykupem samochodu, jak również przy wykupie samochodu oraz później był odliczany VAT w wysokości 50%. Zatem, nieodpłatne przekazanie w formie darowizny samochodu osobowego na rzecz ojca, stanowił czynność podlegającą VAT, nie korzysta ze zwolnienia i w konsekwencji Podatnik zobowiązany jest uiścić podatek od towarów i usług.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 1 lutego 2022 roku, nr 0112-KDIL1-1.4012.788.2021.2.MB.

 

Sytuacja Podatnika

Podatnik VAT prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W latach 2017-2020 leasingował samochód osobowy. Samochód był wzięty w leasing jako używany. We wrześniu 2021 roku wykupił samochód z leasingu i stał się jego właścicielem. Zarówno przy zakupie przez leasing, podczas trwania umowy, wykupu samochodu oraz później, był odliczany podatek VAT (od raty leasingu, od kosztów eksploatacji, napraw etc.), VAT odliczał w wysokości 50%. W październiku 2021 roku przekazał samochód w darowiźnie ojcu. Ojciec prowadzi działalność gospodarczą, ale darowanego samochodu nie wprowadził do ewidencji działalności gospodarczej i użytkuje go jedynie do celów prywatnych. Podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wykupem samochodu. Po zakończeniu leasingu samochód został wprowadzony do działalności gospodarczej.

W okresie użytkowania pojazdu Podatnik dokonywał zakupu części składowych (prawdopodobnie tylko opony, nie były to zakupy istotnie zwiększające wartość pojazdu). Podatnik nie uzyskał żądnego przychodu z tytułu darowizny samochodu.

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług: opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy: przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Czynnością zrównaną z odpłatną dostawą towarów, o której mowa w art. 7 ust.1 ustawy jest także, zgodnie z ust. 2 powyższego artykułu: przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu naby...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.