Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , TRANSPORT

2 sierpnia 2011

Stawka VAT przy przeniesieniu na nabywcę usług transportowych kosztów opłaty drogowej

0 829

Nasza spółka świadczy dla klientów usługi transportu towarów. W związku z wejściem w życie od 1 lipca bieżącego roku nowych przepisów dotyczących opłat za przejazdy po drogach krajowych chcemy obciążyć kosztem ponoszonych opłat nabywców usług. Czy takie obciążenie podlega opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

TAK. Opłata za przejazdy po drogach krajowych (inaczej „opłata elektroniczna”, lub „opłata drogowa”), w przypadku jej przeniesienia na odbiorcę usługi transportowej, stanowi element składowy ceny i podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla tej usługi (23% w przypadku transportu krajowego lub wewnątrzwspólnotowego, 0% w przypadku transportu międzynarodowego).

UZASADNIENIE

Opłata elektroniczna jest pobierana z tytułu przejazdu niektórych pojazdów po niektórych drogach krajowych lub ich odcinkach na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. Zgodnie z art. 13hb ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych opłatę elektroniczną pobiera Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, a stanowi ona przychód Krajowego Funduszu Drogowego. Opłatę tę należy zatem uznać za opłatę administracyjną, której uiszczenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo transportowe pragnie przenieść na odbiorcę swoich usług ciężar poniesionej opłaty, musi mieć jednak na uwadze treść art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest obrót, a obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź