Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , TRANSPORT

2 sierpnia 2011

Stawka VAT przy przeniesieniu na nabywcę usług transportowych kosztów opłaty drogowej

259

Nasza spółka świadczy dla klientów usługi transportu towarów. W związku z wejściem w życie od 1 lipca bieżącego roku nowych przepisów dotyczących opłat za przejazdy po drogach krajowych chcemy obciążyć kosztem ponoszonych opłat nabywców usług. Czy takie obciążenie podlega opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

TAK. Opłata za przejazdy po drogach krajowych (inaczej „opłata elektroniczna”, lub „opłata drogowa”), w przypadku jej przeniesienia na odbiorcę usługi transportowej, stanowi element składowy ceny i podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla tej usługi (23% w przypadku transportu kra...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź