Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , AKTUALNOŚCI

6 maja 2022

Skutki podatkowe dokonywania transakcji przy użyciu kart paliwowych

0 430

Spółka będzie miała obowiązek traktowania nabyć dokonywanych przez Klientów z użyciem kart paliwowych jako odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług dokonywane przez Spółkę na rzecz Klienta i ujmowania ich w rozliczeniach dla potrzeb VAT.

Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazywanego na fakturach wystawianych z tytułu nabyć towarów i usług od Franczyzobiorców i niebędącymi Franczyzobiorcami (stacje obce) związanych z transakcjami dokonywanymi z użyciem Kart paliwowych.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 29 marca 2022 roku, nr 00114-KDIP4-2.4012.52.2022.1.KS.

POLECAMY

Sytuacja Podatnika

Spółka – podatnik VAT, jest jedną z firm sektora paliwowego, zajmującą się hurtowym i detalicznym obrotem paliwem na terytorium całego kraju oraz operatorem sieci stacji paliw prowadzonych przez Spółkę - stacje własne oraz prowadzonych przez inne podmioty - Franczyzobiorców jako stacje franczyzowe. Dodatkowo, Spółka w celu rozwoju sprzedaży flotowej nawiązuje współpracę biznesową z pomiotami niebędącymi Franczyzobiorcami – Akceptanci, prowadzącymi własne stacje paliw - stacje Obce. Zarówno stacje Spółki, jak i jej Franczyzobiorców, działają pod tą samą marką, mają wspólną identyfikację wizualną, posiadają w asortymencie produkty marki własnej, tak by dla przeciętnego klienta stacje Franczyzobiorców i stacje własne Spółki nie różniły się zasadniczo i były kojarzone przede wszystkim z marką Spółki. Spółka oraz Franczyzobiorcy posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Spółka jest dostawcą paliwa na stacje należące do Franczyzobiorców.

Stacje Obce działają pod inną marką niż stacje Spółki i Franczyzobiorców, a ich identyfikacja wizualna (logo, wystrój stacji) jest zasadniczo odrębna. Akceptanci posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Dostawcami paliw na Stacje Obce mogą być zarówno Spółka jak również inne renomowane podmioty.

Spółka na Stacjach własnych, Franczyzobiorcy na Stacjach Franczyzobiorców oraz Akceptanci na Stacjach Obcych umożliwiają klientom biznesowym Spółki (innym prowadzącym działalność gospodarczą podatnikom VAT; dalej: „Klienci”) dokonywanie zakupu określonych towarów i usług poprzez tzw. karty paliwowe. Karty paliwowe mogą przyjąć formę plastikowej karty flotowej emitowanej przez Spółkę lub aplikacji mobilnej, którą użytkownik może zainstalować na urządzeniu elektronicznym z system operacyjnym lub IOS, umożliwiającej dokonywanie transakcji na Stacjach za pomocą kodów jednorazowych lub w trybie zbliżeniowym. Aplikacja mobilna umożliwia realizację transakcji flotowych bez użycia fizycznej karty. Zasady współpracy Spółki i Klientów w zakresie Kart paliwowych, korzystania z tych Kart, ich wydawania i użytkowania oraz sposób rozliczeń regulują zawierane przez te podmioty dwustronne umowy. Umowy te regulują w szczególności takie kwestie, jak: rodzaj karty, zakres towarów i usług możliwych do nabycia poprzez Karty paliwowe, limity transakcyjne, możliwość blokowania Kart, sposób wykorzystania nabytych towarów, cena towarów i usług oraz rabaty, dokumentowanie i rozliczanie nabyć dokonanych przez Klientów, zabezpieczenie realizacji zobowiązań przez Klienta, reklamacje, moment przejścia własności na Klienta.

Stosunki pomiędzy Spółką a Franczyzobiorcą w tym zakresie uregulowane są umownie i wskazują przede wszystkim na następujące okoliczności:

  • przypadku nabycia towaru lub usługi na stacji Franczyzobiorcy, Spółka dokonuje wcześniejszego odkupu towarów lub usług od Franczyzobiorcy po ustalonej z nim cenie. Franczyzobiorcy zobowiązują się zbywać, a Spółka zobowiązuje się nabywać towary i usługi, które zostaną wydane na Stacji Franczyzobiorcy na Klientów. Do sprzedaży towarów i usług pomiędzy Franczyzobiorcą a Spółką dochodzi z chwilą wydania towaru lub usługi Klientowi;
  • sprzedaż towarów i usług na Stacjach Franczyzobiorców dokonywana jest zgodnie z procedurami zawierającymi w szczególności zasady akceptacji Kart paliwowych, dostarczanych przez Spółkę;
  • Spółka odkupuje od Franczyzobiorcy wszystkie towary i usługi nabywane przez Klientów przy pomocy Kart pal...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź