Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży wiązanek, stroików tylko i wyłącznie przez allegro, nie mam sklepu stacjonarnego, sprzedaż nabijam na kasę fiskalną (nie jest to kasa online). Czy od 1 stycznia 2022 w związku z nowym ładem muszę mieć obowiązkowo zakupiony terminal płatniczy?

Odpowiedź

Czytelnik nie ma obowiązku zakupu terminala płatniczego.

 

Uzasadnienie

W ustawie z 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców wprowadzono nowy art. 19a w brzmieniu (art.22 pkt 2 ustawy ustawy z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o pdof, ustawy o pdop oraz niektórych innych ustaw):

  1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Instrumentem płatniczym jest zindywid...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.