Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KASY REJESTRUJĄCE

26 marca 2021

Obowiązek wymiany kasy z elektronicznym zapisem kopii u lekarza weterynarii świadczącego usługi w terenie

0 979

Jestem lekarzem weterynarii, stosuję 2 kasy z elektronicznym zapisem kopii. Ponieważ świadczę dużo usług w terenie jedna kasa służy jako przenośna. W kasie przenośnej kończy się pamięć i serwis poinformował mnie, iż skoro świadczę usługi w terenie to nie mogę wymienić pamięci kasy i muszę zakupić kasę on-line. Co mam w takiej sytuacji zrobić?

Odpowiedź

Jeżeli stosowana do chwili obecnej przenośna kasa z elektronicznym zapisem kopii spełnia kryteria i warunki techniczne zapewniając prawidłowość ewidencjonowania sprzedaży usług weterynaryjnych to nadal istnieje możliwość wymiany jej pamięci. Czytelnik nie ma obowiązku wymiany wszystkich dotychczas użytkowanych kas rejestrujących na kasy on-line, gdyż usługi weterynaryjne nie zostały objęte takim obowiązkiem.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 145a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem art. 145b (dot. grup podatników zobligowanych do rozpoczęcia ewidencji za pomocą kas on-line w określonych ustawą terminach), podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Jednakże takie kasy muszą zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących dokonywanych sprzedaży, w tym wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego, oraz muszą przechowywać te dane, a w przypadku kasy z elektronicznym zapisem kopii – dodatkowo zapewniać bezpieczne ich przesyłanie na zewnętrzne nośniki danych (art. 145a ust. 2 ustawy).

Jednocześnie zgodnie z art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d ww. ustawy podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Termin ten dla ww. branży został jednak przesunięty do dnia 30 czerwca 2021 r.

W myśl art. 111 ust. 3a ustawy podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:

  • dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy,
  • zakończyć używanie kas rejestrujących w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kas rejestrujących, zapewniając zabezpieczenie danych z kasy rejestrującej.

Na podstawie definicji zawartej w słowniku języka polskiego PWN pod pojęciem weterynarii rozumie się „naukę o chorobach zwierząt, ochronie ich zdrowia, higienie żywności pochodzenia zwierzęcego oraz zespole umiejętności praktycznych związanych z zapobieganiem chorobom i zwalczaniem ich, leczeniem chorych zwierząt i ochroną ludzi przed chorobami odzwierzęcymi”. Natomiast lekarz weterynarii (według Wikipedii) jest to „przedstawiciel jednej z trzech nauk lekarskich (obok medycyny i stomatologii) w Polsce to osoba, która ukończyła 5,5-letnie studia na jednym z wydziałów medycyny weterynaryjnej i uzyskała prawo do wykonywania zawodu nadawane przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną, posiadająca kwalifikacje do badania i leczenia zwierząt oraz do kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego”.

W rozporządzeniu z dnia 28 grudnia 2019r. r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przy identyfikowaniu usług, które nie są zwolnione z ewidencjonowania na kasie rejestrującej bez względu na osiągane obroty, ustawodawca nie odwołuje się do klasyfikacji statystycznych (oprócz usług związanych z wyżywieniem). Decyduje tu wykładnia celowościowa, wyłączenia te zatem dotyczą czynności, a nie przedstawicieli zawodu.

Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii polega więc na ochronie zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska, a zasady jego wykonywania reguluje ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, natomiast usługi w zakresie opieki medyczne...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.