Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOKUMENTACJA (art. 106-112) , KASY REJESTRUJĄCE

9 września 2011

Sankcja za brak ewidencji na kasie zgodna z prawem wspólnotowym i Konstytucją

271

Sankcja za naruszenie obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest zgodna z prawem wspólnotowym i nie narusza przepisów Konstytucji.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 9 czerwca 2011 roku o sygnaturze I SA/Po 186/11.

Sytuacja podatnika

W wyniku przeprowadzonej w spółce cywilnej kontroli podatkowej w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług urząd skarbowy ustalił, że podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź