Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALICZONY / ZAKUPY , IMPORT TOWARÓW

26 lipca 2019

NR 92 (Sierpień 2019)

Rozliczenie importu towarów z Indii

0 3569

W jaki sposób rozliczyć import towarów (elementy wyposażenia magazynu), które przywożone są z Indii do Polski (nie stanowią one towarów handlowych). W jaki sposób rozliczyć taką transakcję w deklaracji VAT i pliku JPK_VAT?

ODPOWIEDŹ
Czytelnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu elementów wyposażenia magazynu na podstawie otrzymanego dokumentu celnego z tytułu importu towarów. W deklaracji podatkowej VAT-7(19) wykaże po stronie podatku naliczonego w pozycji 45 – wartość netto oraz w pozycji 46 –podatek naliczony. Natomiast w pliku JPK_VAT należy  podać numer dokumentu celnego oraz w polu „numer kontrahenta” dane sprzedawcy z kraju trzeciego.

UZASADNIENIE
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku od towarów i usług import towarów rozumiany jest, jako przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium danego kraju unijnego. Import towarów należy do czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Obowiązek podatkowy u podatnika z tytułu importu towarów powstanie, zgodnie z ogólną zasadą, w chwili powstania długu celnego. Natomiast podatnikami z tytułu importu towarów są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne  na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, nawet w przypadku, gdy towar według przepisów celnych został zwolniony od cła lub też cło zostało zawieszone albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną. Podatnikami stają się także podmioty, które są uprawnione do korzystania z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury odprawy czasowej. Miejscem importu towarów, co do zasady, jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej. 

Ważne

W ustawie o podatku od towarów i usług zostały uwzględnione określone przypadki i warunki z tytułu importu towarów, na podstawie których przywożone towary mogą korzystać ze zwolnień (dotyczy to art. 45 do 82 powyższej ustawy). Każdy towar jest objęty odpowiednim kodem tzw. kod CN – Nomenklatura Scalona. Na tej podstawie określa się, czy dany towar może podlegać obniżonej stawce podatkowej. 


Podatek należny z tytułu importu towarów, którego miejscem opodatkowania jest Polska, może być rozliczany na trzy podstawowe sposoby, tj. może zostać wykazany w:

  • zgłoszeniu celnym i wpłacony na rachunek bankowy urzędu lub
  • deklaracji VAT-7/VAT-7K, lub
  • d...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.