Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W wysłanym nowym JPK nie uwzględniłam 2 faktur sprzedażowych. Czy przy korekcie muszę wyrazić czynny żal, a jeśli tak, to czy mogę to zrobić w formie elektronicznej?

Odpowiedź

Tak, składając korektę nowego JPK_VAT (w tym przypadku obu części - deklaracyjnej i ewidencyjnej) należy wyrazić czynny żal i można to zrobić obecnie jeszcze w formie elektronicznej. Ale uwaga - forma elektroniczna jest możliwa tylko do 30 czerwca 2021 roku, bowiem od 1 lipca 2021 roku jedynymi formami składania czynnego żalu będzie z powrotem tradycyjna pisemna lub ustnie do protokołu.

 

Uzasadnienie

Czynny żal to dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych, umożliwiające, co do zasady, uniknięcie dotkliwych sankcji finansowych z tego tytułu. Od 31 marca 2020 r. czynny żal, poza tradycyjną wersją papierową (lub ustnie do protokołu), można także wnosić w formie elektronicznej (art. 16 § 4 ustawy Kodeks karny skarbowy (k.k.s.). Wersję utrwaloną w postaci elektronicznej (uwaga! tylko do 30 czerwca 2021 r.*) opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (przez E-Puap) albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy (e-Urząd Skarbowy https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/).

Wspomnieć należy, że nowa struktura JPK, obowiązująca od 1 października 2020 roku, została podzielona na dwie części: ewidencyjną i deklaracyjną. Część deklaracyjna odpowiada składanej wcześniej deklaracji VAT_7 lub VAT_7K. Natomiast część ewidencyjna zawiera dane zamieszczane we wcześniejszym pliku JPK_VAT oraz dodatkowe informacje.

Zgodnie z art. 53 § 21 pkt 3 k.k.s., część ewidencyjna nowego JPK_VAT jest księgą. A zgodnie z obowiązującym również od 1 października 2020 r. nowym przepisem art. 61a k.k.s., podatnikowi za nieprzesłanie księgi lub przesłanie nierzetelnej księgi, podobnie jak i za przesłanie księgi po terminie lub wadliwej, grożą określone sankcje (grzywna).

Korekty nowego JPK_VAT mogą dotyczyć tylko części ewidencyjnej, tylko części deklaratoryjnej lub obu naraz - zarówno części deklaratoryjnej, jak i ewidencyjnej. W przypadku nieuwzględnienia w wysłanym nowym JPK_VAT dwóch faktur sprzedażowych, podatnik ma obowiązek dokonać korekty pliku z oboma poprawionymi częściami (oraz wpłacić zaległy podatek wraz z odsetkami):

1) deklaratoryjną (bow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.