Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

EKSPORT TOWARÓW

18 czerwca 2019

NR 89 (Maj 2019)

Dokument TAX FREE a prawo do stawki 0%

0 3359

Jestem sprzedawcą, który może dokonywać zwrotu podatku na podstawie dokumentu TAX FREE. Mam pytanie, w jaki sposób rozliczyć transakcję, gdzie data stempla na dokumencie to data z lutego 2019, a dokumenty uprawniające mnie do stawki zero otrzymałem dopiero 20 marca 2019 roku. Czy decyduje data stempla potwierdzonego przez organ celno-skarbowy, czy data, kiedy je fizycznie otrzymałem?

ODPOWIEDŹ 

Data stempla potwierdzona przez urząd celno-skarbowy na dokumencie TAX FREE nie uprawnia Czytelnika do zastosowania stawki 0%. Może on zastosować stawkę 0% dopiero w  momencie  otrzymania  tego  dokumentu.  Czytelnik ma prawo rozliczyć transakcję w deklaracji za miesiąc luty, ponieważ dokumenty otrzymał w terminie do złożenia deklaracji podatkowej za ten miesiąc, tj. do 25 marca.

UZASADNIENIE
W świetle ustawy o podatku od towarów i usług podmiot, który chce dokonywać zwrotu podatku VAT podróżnym na podstawie dokumentu TAX FREE musi spełnić określone warunki. Aby zostać sprzedawcą należy:

  • zarejestrować się, jako podatnik podatku,
  • dokonywać sprzedaży towarów ewidencjonując za pomocą kasy fiskalnej, 
  • zawrzeć odpowiednie umowy dotyczące zwrotu podatku z wyznaczonymi podmiotami.

Ważne: podróżnym jest osoba fizyczna, która nie posiada stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, mająca prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym w bagażu osobistym zostały wywiezione przez nią poza terytorium Unii Europejskiej.

Sprzedawca, do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu stosuje stawkę podatku 0% pod warunkiem, że:

  • poinformował na piśmie naczelnika urzędu skarbowego, że jest sprzedawcą, 
  • poinformował organ podatkowy, w którym miejscu podróżny dokonujący u niego zakupu może odebrać podatek na podstawie dokumentu TAX FREE i z kim ma zawarte umowy o zwrot podatku. Dodatkowo musi dostarczyć kopie tych umów,
  • posiada dokumenty (TAX FREE oraz dopięty paragon z kasy fiska...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.