Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Klientka spoza UE zamówiła u nas towary handlowe. Towary te mamy dostarczyć w wyznaczone miejsce w Polsce z którego następnie klientka wywozi je do Jordanii (docelowe miejsce). Czy możemy zastosować stawkę 0% a klientka dostarczy nam potwierdzenie wywozu? Czy możemy zastosować stawkę 23%, a następnie skorygować dostawę i uznać ją za eksport towarów w momencie dostarczenia potwierdzenia o wywozie towarów? Czy jednak, skoro dostarczamy w wyznaczone miejsce w PL to traktujemy jako dostawę krajową?

Odpowiedź
W momencie wywozu przez klientkę towaru poza granice UE Czytelnik dokona eksportu pośredniego. Prawo do zastosowania stawki 0% VAT przysługiwać  będzie   dopiero w  okresie, za który Czytelnik otrzyma potwierdzenie o wywozie towaru. 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o VAT, przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez właściwy organ celny wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli wywóz jest dokonany przez:
- dostawcę lub na jego rzecz, lub
- nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych. 

Eksport bezpośredni to dostawa towaru wywożonego z Polski do państwa spoza UE przez sprzedawcę (eksportera). W tym przypadku sprzedawca sam dokonuje wywozu towarów lub upoważnia do tego inny podmiot, który dokonuje wywozu w jego imieniu. Eksport pośredni to dostawa towaru wywożonego z Polski do państwa spoza UE przez nabywcę lub na jego rzecz. W eksporcie bezpośrednim zastosowanie ma stawka VAT 0%, pod warunkiem, że przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy (tj. za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy) podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej (art.41 ust.4 i 6 ustawy o VAT). Art.41 ust. 7 i 9 ustawy o VAT wskazuje na  następujące sytuacje:

 1. Podatnik nie otrzymał dokumentu przed terminem do złożenia deklaracji: 
  - podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji oraz w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy; 
 2. Podatnik otrzymał dokument przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy: 
  - wykazuje transakcję w tym okresie i stosuje stawkę podatku 0%; 
 3. Podatnik nie otrzymał dokumentu przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy: 
  - wykazuje transakcję w tym okresie ze stawką krajową; 
 4. Podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejs...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
 • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
 • Nielimitowane konsultacje
 • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.