Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ , EKSPORT TOWARÓW

26 lipca 2019

NR 92 (Sierpień 2019)

Rozliczenie zakupu i sprzedaży towaru w Rosji

0 4033

Polski podatnik VAT czynny zamówił towar od dostawcy w Rosji a ten dostarczył od razu towar do naszego klienta w Rosji. Towar nie przejechał granicy. Zresztą wystawili dla nas fakturę z VAT obowiązującym w Rosji. Nie staramy się o zwrot VAT z zagranicy.
-    nie wykazujemy tej transakcji w VAT-7?
-    tylko do kosztów w kwocie do zapłaty z faktury?
-    czy musimy się zarejestrować w Rosji?
 

ODPOWIEDŹ
W opisanym przypadku mamy do czynienia z transakcją łańcuchową. Nabycie towarów a następnie ich sprzedaż przez Czytelnika - polskiego podatnika VAT w Rosji nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium RP. Czytelnik nie ma obowiązku rejestracji w związku z tą transakcją na terytorium Rosji.

UZASADNIENIE
Transakcje łańcuchowe, to transakcje, w których bierze udział kilka podmiotów, przy czym towar jest wysyłany od pierwszego podmiotu bezpośrednio do ostatniego.

Cechą szczególną transakcji łańcuchowej w odróżnieniu od zwykłego schematu przemieszczania towaru pomiędzy poszczególnymi podmiotami jest to, że dochodzi tylko do jednego fizycznego wydania towaru i jednocześnie do kilku dostaw w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W transakcjach tych istotne znaczenie ma ustalenie której dostawie należy przyporządkować transport towarów. W konsekwencji, ponieważ tylko jednej dostawie w łańcuchu można przypisać przemieszczenie towarów, jest ona zwana dostawą ruchomą, podczas gdy pozostałe zwane są nieruchomymi. Przy określaniu, która dostawa jest ruchoma, a która nieruchoma, decydujące jest to, który podmiot organizuje transport towarów.

Z pytania wynika, że towar od dostawcy w Rosji został dostarczony od razu do klienta w Rosji. Towar nie przejechał granicy. Faktura była wystawiona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rosji.

Każda z dostaw w łańcuchu transakcji traktowana jest odrębnie, dlatego też dla każdej należy ustal...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.