Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KASY REJESTRUJĄCE

27 grudnia 2021

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących

0 2230

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny i stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 9 ustawy o VAT. Jest jednocześnie związany z koniecznością opracowania optymalnych rozwiązań dla kas rejestrujących stosowanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług (zmiana dotyczy zapisu § 52 rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących).

Wprowadza rozwiązania techniczne w konstrukcji kas rejestrujących, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. f ww. rozporządzenia (tj. kas o zastosowaniu specjalnym umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług), tak aby mogły nie zawierać drukarki kasy jako elementu konstrukcyjnego.

Charakterystyczna dla tego typu działalności podatność urządzeń na wilgoć i warunki pogodowe utrudniałaby stosowanie tradycyjnego wydruku, wpływała negatywnie na trwałość elementów konstrukcyjnych (drukarki) i powodowała konieczność częstego serwisowania urządzeń.

W związku z tym, podatnicy ewidencjonujący sprzedaż usług dokonywaną z wykorzystaniem urządzeń użytkowanych w podobnych, niekorzystnych warunkach, będą posiadali opcję zastosowania kas niezawierających drukarki i dzięki temu, pod warunkiem wyświetlania na wyświetlaczu dla nabywcy przez co najmniej 30 sekund albo do czasu rozpoczęcia kolejnej sprzedaży, kasa nie wystawi paragonu fiskalnego, paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej z określonymi pozycjami tj. z:

a) numerem unikatowym,

b) numerem identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,

c) datą sprzedaży,

d) numerem kolejnym paragonu,

e) łączną wartością sprzedaży brutto,

f) łączną wysokością podatku należnego,

g) typem formy płatności,

h) nazwą formy płatności.

Powyższe dotyczy również faktury i faktury anulowanej.

 

Na mocy uregulowań wprowadzających zmiany do rozporządzenia podatnicy:

  • nie będą musieli wystawiać w postaci papierowej ww. dokumentów fiskalnych,
  • będą zwolnieni z obowiązku wystawiania raportów fiskalnych dobowych, raportów fiskalnych okresowych, raportu fiskalnego rozliczeniowego, łącznych raportów fiskalnych okresowych, łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego, raportów fiskalnych zdarzeń, raportu fiskalnego fiskalizacji oraz dokumentów niefiskalnych, w postaci papierowej. Powstanie jednak obowiązek przesłania ww. raportów do komputerowych systemów ogólnodostępnych w celu ich zapisu lub wydruku,
  • nie będzie konieczności drukowania danych zapisanych...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.