Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , AKTUALNOŚCI

27 maja 2021

Przekazanie przedsiębiorstwa a obowiązek korekty odliczonego VAT

0 2632

Prowadzę z mamą zakład fryzjerski w formie spółki cywilnej. Mama chce przejść na emeryturę, a ja nadal będę prowadzić zakład ale w ramach indywidualnej działalności. Cały majątek spółki będzie przekazany do mojej działalności w formie darowizny jako zorganizowana cześć przedsiębiorstwa. Spółkę zlikwidujemy. Czy będę musiała skorygować VAT naliczony, odliczony przez spółkę, od składników majątku przekazanego do mojej działalności?

ODPOWIEDŹ 
Nie, nie będzie Pani musiała korygować podatku naliczonego. Majątek przekazany do Pani indywidualnej działalności gospodarczej nie zmieni bowiem swojego przeznaczenia.

UZASADNIENIE
Na wstępie należy przypomnieć, że przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie stosuje do zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Jednocześnie ustawa o VAT nie definiuje tych pojęć. Dlatego, w celu zastosowania ich w sprawach podatkowych należy się posłużyć przepisami Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 55¹ tej ustawy, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); 
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; 
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 • koncesje, licencje i zezwolenia;
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej; 
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 
 • tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Jeśli zatem w skład przekazywanego majątku będą wchodziły wymienione lub podobne elementy, będziemy mieli do czynienia z przedsiębiorstwem.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że samo przekazanie do Pani indywidualnej działalności całego majątku spółki cywilnej, traktowanego jako przedsiębiorstwo, czy też jego zorganizowana część, pozostaje bez wpływu na wcześniejsze odliczenie przez spółkę podatku VAT naliczonego.
Co do zasady, podatnikom podatku VAT, przy nabyciu towarów i usług, które są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Jeśli jednak zmieni się przeznaczenie nabywanych towarów i usług, ustawodawca zobowiązał podatników do dokonania stosownej korekty. Dotyczy to również zakupów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 


Korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
 • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
 • Nielimitowane konsultacje
 • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.