Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy będą zmiany jeśli chodzi o szybszy zwrot VAT dla przedsiębiorców umożliwiających płatności bezgotówkowe?

Odpowiedź

Tak, procedowany obecnie pakiet Slim VAT 3, który ma, co do zasady, wejść w życie 1 stycznia 2023 r. przewiduje złagodzenie części warunków dotyczących korzystania przez tzw. podatników bezgotówkowych z możliwości otrzymania szybszego zwrotu VAT (w terminie 15 dni).

 

Uzasadnienie

Wskazać należy, że od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić możliwość dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych w każdym miejscu, w którym faktycznie wykonuje działalność gospodarczą, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego. Innymi słowy - na przedsiębiorcy ciąży ustawowy obowiązek umożliwienia klientom płatności bezgotówkowych. Przy czym nie dotyczy to przedsiębiorców, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 19a ust. 1 i 2 p.p.).

Definicja instrumentu płatniczego obejmuje wszelkie urządzenia i procedury, umożliwiające płatnikowi złożenie zlecenia płatniczego w formie bezgotówkowej, które na kasie mogłyby zostać zakwalifikowane w kategoriach „przelew”, „płatności mobilne”, „karta”. Dotyczy to zatem zarówno płatności dokonywanych bez użycia terminala POS, jak i za pomocą polecenia przelewu, kart płatniczych, aplikacji płatniczych oraz transakcji inicjowanych na terminalu za pomocą karty lub innych instrumentów mobilnych (aplikacji płatniczych). Zapłatą przy użyciu instrumentu płatniczego jest między innymi zapłata w formie przelewu.

Przedsiębiorcom tzw. bezgotówkowym przysługuje szybszy zwrot VAT w ciągu 15 dni, jednak możliwość ta jest ograniczona przez szereg ustawowych warunków z art. 87 ust. 6d i 6e ustawy o podatku od towarów i usług. Obecnie przedsiębiorca, który chce skorzystać z szybszego zwrotu VAT, musi w każdym okresie rozliczeniowym w ciągu kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, wykazać wartość ewidencjonowanej w kasie rejestrującej online/wirtualn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.