Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pierwotnie wykaz materiałów budowlanych skonstruowany został w oparciu o Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług z 1997 roku. Z uwagi na nową klasyfikację wyrobów i usług (tzw. PKWiU 2008) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wykaz materiałów budowlanych wymagał uaktualnienia.

Ministerstwo Finansów wydało broszurę informacyjną dotyczącą zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 roku: 

Poniżej aktualny wykaz materiałów budowlanych oparty o PKWiU z 2008 roku.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 roku

w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 roku wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 roku były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź