Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

26 września 2011

Zwrot VAT zapłaconego w innym państwie unii europejskiej

185

Pamiętaj: 30 września mija termin składania wniosków o zwrot VAT zapłaconego w innym państwie Unii Europejskiej w 2010 roku.

Podatnicy podatku od towarów i usług zarejestrowani w Polsce, którzy zapłacili podatek od wartości dodanej w innym kraju Unii Europejskiej, mogą ubiegać się o zwrot tego podatku na podstawie art.89 ust.1h ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego. Organ podatkowy dokonuje wstępnej weryfikacji złożonego wniosku i, jeżeli weryfikacja ta przebiegnie pomyślnie, przesyła wniosek do państwa członkowskiego, w którym został zapłacony VAT.

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisami dyrektywy Rady 2008/9/WE określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim, podmiot ubiegający się o zwrot VAT zapłaconego w innym kraju Unii Europejskiej musi spełniać następujące warunki:

1) być podatnikiem, o którym mowa w art.15 ustawy o podatku od towarów i usług;

2) nie korzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług;

3) dokonywać czynności, w stosunku do których na podstawie przepisów krajowych przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego. Podatnik może ubiegać się o zwrot jedynie tej części podatku VAT zapłaconego w innym kraju Unii Europejskiej, która wynika z nabycia towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania przez niego czynności dających prawo do obniżenia podatku;

4) podczas okresu zwrotu nie posiadać siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim zwrotu, a w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności, nie posiadać tam stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu;

5) p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę