Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , AKTUALNOŚCI

16 września 2021

Zastosowanie „ulgi na złe długi”

0 2183

W stosunku do faktur dokumentujących wierzytelności za dostarczone dłużnikom towary, wystawionych w latach 2015-2017, w sytuacji gdy upłynęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym faktury te zostały wystawione, Podatnik nie może skorzystać z „ulgi na złe długi” tj. nie może dokonać korekty podatku VAT wynikającego z tych faktur.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 14 lipca 2021 roku, nr 0114-KDIP1-1.4012.299.2021.2.KOM.

Sytuacja Podatnika

Podatnik VAT czynny, prowadząc sprzedaż w ramach podstawowej działalności gospodarczej, wystawiał faktury dokumentujące dostawy towarów, za które należności nie zostały w całości lub w części uregulowane. Faktury były wystawiane w latach 2015 (wrzesień i grudzień), 2016 (marzec, maj, czerwiec), 2017 (styczeń-listopad). Od wystawienia faktur, z których wynikają nieuregulowane należności, upłynęło więcej niż dwa lata. Wierzytelności wynikające z niezapłaconych faktur, są wierzytelnościami, których nieściągalność została uprawdopodobniona, tzn. wierzytelności te nie zostały uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu ich płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W przypadku dwóch faktur, wystawionych w 2017 r., dłużnik był w trakcie restrukturyzacji. Dostawa wszystkich pozostałych towarów, udokumentowana wystawionymi fakturami, została dokonana na rzecz zarejestrowanych podatników VAT czynnych niebędących w dniu tej dostawy w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Wobec niektórych nabywców toczy się postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe. Niektóre z tych podmiotów nie są obecnie zarejestrowane, jako czynni podatnicy VAT.

Podatnik nie ma możliwości stwierdzenia, czy na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której zamierza dokonać korekty kwoty podatku należnego, podmioty, wobec których toczy się obecnie postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, będą podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni. Nie można wykluczyć, że do tego czasu utracą status czynnych podatników VAT. W chwili dokonywania korekty podatku naliczonego od wystawienia faktury upłynęło więcej niż dwa lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona, przy czym:

a. dłużnik pozostaje czynnym podatnikiem VAT;

b. dłużnik pozostaje czynnym podatnikiem VAT, ale jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, albo w trakcie likwidacji;

c. dłużnik nie jest czynnym podatnikiem VAT.

 

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.