Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasza spółka w dniu 10 sierpnia 2011 roku wykonała usługę dla innej spółki i wystawiła jej fakturę dokumentującą wykonaną usługę. Termin płatności ustalony umową zawartą między nami upłynął 30 sierpnia 2011 roku, a fakturę nasz kontrahent otrzymał 15 sierpnia 2011 roku. Kontrahent do dnia dzisiejszego nie zapłacił za wykonaną przez naszą firmę usługę. Czy mogę skorzystać z tzw. ulgi na złe długi i jakie warunki musimy spełnić, aby skorzystać z tej ulgi?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 89a ust. 1 i 1a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 roku, podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z zastrzeżeniem ust. 2-5. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź