Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , AKTUALNOŚCI

8 września 2022

Ulga na złe długi w przypadku rozłożenia zaległości na raty

0 759

Podatnik jest właściciel kilku dużych hal magazynowych w największych miastach w Polsce. W większości przypadków podatnik zawiera umowy najmu na okres 10 lat. W niektórych przypadkach podmioty wynajmujące powierzchnie magazynowe mają kłopoty z płatnościami. W takich przypadkach podatnik zazwyczaj podpisuje porozumienie z najemcą o rozłożeniu zaległości na raty. Czy w przypadku podpisania porozumienia o rozłożeniu na raty zaległości możemy skorzystać z ulgi za złe długi w podatku VAT?

Odpowiedź

Zmiana terminu płatności (rozłożenie zaległości na raty) przed upływem terminu do skorzystania z ulgi na złe długi spowoduje konieczność uwzględnienia nowego terminu płatności ustalonego przez strony transakcji w aneksie do umowy.

Uzasadnienie

Zgodnie z ar 89a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (patrz art. 89a ust. 1 ustawy).

W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części (patrz 89a ust. 4 ustawy).

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powyższe przepisy prawa należy stwierdzić, iż w przypadku, gdy przed pierwotnie ustalonym terminem płatności strony umowy zawrą aneks do umowy, w którym zostanie wyrażona zgodna wola stron co do innego (nowego) terminu zapłaty, to termin na skorzystanie z ulgi na złe długi należy liczyć od terminu płatności ustalonego przez strony transakcji, w tym przypadku od termin...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.