Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

7 stycznia 2021

Okres zawieszenia działalności a powrót do zwolnienia z VAT

0 1492

Jestem podatnikiem podatku VAT od 08/2019 roku. Od 1 grudnia 2020 roku zawiesiłem działalność gospodarczą. Proszę o informację czy w trakcie zawieszenia mogę wybrać zwolnienie czy dopiero po odwieszeniu działalności. Jeżeli mogę to proszę o informację kiedy najwcześniej. Czy przy rezygnacji z bycia podatnikiem podatku VAT powinniśmy wycenić wszystkie posiadane towary handlowe na stanie oraz całe wyposażenie oraz inne przedmioty posiadane na stanie a zakupione w ciągu ostatnich 12 miesięcy w cenie zakupu? Czy do okresu 12 miesięcy wliczamy okres zawieszenia czy powinniśmy brać pod uwagę ostatnie 12 miesięcy ale przed zawieszeniem działalności gospodarczej? Dodatkowo proszę o informację czy w sytuacji gdyby podatnik zdecydował się zamknąć działalność posiadane towary i wyposażenie wyceniamy w cenie bieżącej (rynkowej) czy cenach zakupu? Czy do okresu 3 lat po których nie musimy zwracać ulgi na kasę fiskalną wlicza się okres zawieszenia działalności? Co sytuacji gdy nie minęły 3 lata od otrzymania ulgi na kasę zwykłą i on-line - czy trzeba zwrócić obydwie ulgi?

Sprawdź również portal dla księgowych: Doradca Księgowego i dowiedz się więcej!

ODPOWIEDŹ

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie wpływa na okres zwolnienia podmiotowego oraz korekty towarów handlowych, natomiast wlicza się do okresu 3 lat prowadzenia działalności w przypadku zwrotu ulgi za zakup kasy fiskalnej. Podstawą opodatkowania w przypadku towarów objętych remanentem dla celów podatku VAT jest ich cena rynkowa.

 

UZASADNIENIE

Podatnicy, którzy w swojej firmie nie zatrudniają pracowników, w dowolnym momencie mogą zawiesić działalność gospodarczą. Oznacza to generalnie, że w tym okresie zaprzestają wykonywania czynności opodatkowanych i nie mają obowiązku rozliczać się z urzędem skarbowym.

W momencie natomiast odwieszenia działalności, podatnik, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego zostaje automatycznie zarejestrowany jako podatnik VAT o statusie takim, jaki miał w momencie zawieszenia.

Jeżeli podatnik ma prawo do zwolnienia, ale wcześniej zarejestrował się jako podatnik VAT, to oczywiście może powrócić do zwolnienia. Należy jednak mieć na uwadze, że rezygnacja ze statusu czynnego podatnika VAT nie może nastąpić wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym podatnik utracił to prawo lub z niego zrezygnował.

Zdaniem Redakcji, nie ma przeszkód, aby w okresie zawieszenia złożyć deklarację VAT-R i powrócić do zwolnienia z VAT. W opisanym przypadku Czytelnik będzie mógł powrócić do zwolnienia najwcześniej od 1 stycznia 2021 roku.

Należy jednak pamiętać, że zmiana statusu z podatnika VAT czynnego na podatnika zwolnionego powoduje obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku przy nabyciu towarów i usług zgodnie z art. 91 ust. 7 – ust. 7e ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku bowiem, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi zastosowanie mają w/w przepisy.

Odnośnie likwidacji działalności, czynny podatnik VAT zobowiązany jest do przygotowania spisu z natury na potrzeby podatku VAT, w którym ujmuje wszystkie towary, materiały, wyposażenie i środki trwałe pozostałe na dzień likwidacji, od których przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia VAT. Podstawą opodatkowania w przypadku składników objętych remanentem dla celów podatku VAT jest ich cena rynkowa.

Należy także pamiętać, że podatnicy, którzy w swojej działalności wykorzystywali kasę fiskalną zobligowani są do właściwego zakończenia pracy tego urządzenia.

Zgodnie z § 34 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących należy:

  • wystawić raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny),
  • niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonać odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozlicze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.