Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOKUMENTACJA (art. 106-112) , KASY REJESTRUJĄCE

9 września 2011

Ulga na zakup kas rejestrujących a zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień

0 1199

Ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej, przysługuje podatnikowi tylko na skutek zaistnienia po raz pierwszy obowiązku ewidencjonowania.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2011 roku nr ITPP1/443-994/10/AJ.

Sytuacja Podatnika

Spółka świadcząca usługi medyczne od 5 stycznia 2009 roku prowadzi również sprzedaż dla osób fizycznych w aptekach przy użyciu kas fiskalnych, których ilość i miejsce użytkowania zostały określone zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgłoszone przed zainstalowaniem do urzędu skarbowego oraz po ich fiskalizacji. Sprzedaż usług medycznych dla osób fizycznych w 2010 roku przekroczyła 40.000 złotych. Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, od dnia 1 maja 2011 roku Spółka będzie zobowiązana do rejestracji sprzedaży usług medycznych dla osób fizycznych przy pomocy kas rejestrujących.

Zdaniem Spółki, jeżeli przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu usług medycznych, tj. przed dniem 1 maja 2011 roku zgłosi ilość kas rejestrujących potrzebnych do ewidencjonowania obrotu ww. usług, to będzie miała prawo do odliczenia 90% ich ceny zakupu, nie więcej niż 700 złotych. Spółka stoi także na stanowisku, że kasy fiskalne w usługach medycznych wyłączonych ze zwolnienia od 1 maja 2011 roku, powinny zostać wprowadzone w miejscach ich sprzedaży sukcesywnie zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku, co wynika wprost z ww. przepisu, a nie jednocześnie.

Decyzja i uzasadnienie Izby Skarbowej

Dyrektor Izby Skarbowej stanowisko Spółki uznał za nieprawidłowe powołując się na art. 111 ust. 4 ustawy o VAT oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.