Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WAŻNE TEMATY , KASY REJESTRUJĄCE

17 października 2011

Metody i terminy odliczania ulgi na zakup kas rejestrujących przez czynnych podatników VAT

268

Prawo do częściowego zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących przysługuje podatnikowi na mocy art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że odliczenie (ulga) przysługuje tylko przy zakupie kas w związku z wypełnieniem powstającego po raz pierwszy u danego podatnika obowiązku ewidencjonowania. Przepis ten stanowi bowiem o ulgach przysługujących przy zakupie kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania. Podatnik korzystający ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących może również zainstalować kasy, nie czekając, aż zobligują go do tego przepisy.  Obowiązują go wówczas te same zasady o charakterze formalnym, co podatnika, dla którego instalacja kas jest obowiązkowa. Jednocześnie w takim przypadku przysługuje podatnikowi również prawo do odliczenia kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, oczywiście po spełnieniu warunków wymienionych poniżej.

Ustawodawca zezwala podatnikowi na instalowanie kas w kilku etapach. Zgodnie bowiem z zapisem § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź