Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

13 listopada 2020

Zwrot ulgi za kasę fiskalną w związku z likwidacją działalności

0 1176

Byłem zmuszony do wymiany kasy na kasę on-line w związku z prowadzeniem warsztatu samochodowego. Starą kasę z elektronicznym zapisem kopii stosowałem 4 lata. Mimo, iż posiadała jeszcze pamięć fiskalną musiałam ją wyrejestrować. Od nowej kasy otrzymałem na mocy decyzji naczelnika urzędu skarbowego ulgę, ponieważ nie jestem podatnikiem podatku VAT. Czy zamykając obecnie działalność muszę oddać ulgę od tej kasy, mimo że obowiązek wymiany kasy został narzucony ustawą i razem użytkowałem obydwie kasy prawie 5 lat?

Odpowiedź

W związku trwałym zaprzestaniem użytkowania kasy on-line przy zastosowaniu której Czytelnik miał obowiązek rozpocząć ewidencję świadczonych usług napraw pojazdów silnikowych od dnia 1 stycznia 2020 roku powstaje obowiązek zwrotu otrzymanej ulgi na mocy decyzji naczelnika urzędu skarbowego ponieważ nie minęło 3 lata użytkowania tej kasy w związku z likwidacją działalności gospodarczej
w 2020 roku.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończą działalność gospodarczą lub nie poddadzą kas rejestrujących w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 4 obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, a także w innych przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 2.

Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. – do świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów (art. 145b ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy).

Jednocześnie w myśl art. 145b ust. 3 pkt 1 podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot, o których mowa w art. 111 ust. 4 i 5, na zakup kas rejestrujących on-line, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień 1 stycznia 2020r. - dla podatników dokonujących napraw pojazdów silnikowych.

Podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku zwrot kwoty wydanej na zakup otrzymują na wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej (§ 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika).

W...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.