Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Podatnik postanowił z dniem 1 stycznia 2022 roku założyć spółkę z o.o. Spółka zajmuje się gastronomią. W związku z dużymi inwestycjami podatnik ma duże kwoty do zwrotu podatku VAT. Postanowił, iż będzie wystawiał jedynie faktury ustrukturyzowane. Czy w takim przypadku może żądać zwrotu VAT w terminie 40 dni?

Odpowiedź

W analizowanym przypadku podatnik pomimo, iż będzie wystawiał jedynie faktury ustrukturyzowane nie będzie mógł wnioskować o przyspieszony zwrot w terminie 40 dni. Zwrot w tym terminie przysługuje bowiem jedynie podatnikom, którzy przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występują z wnioskiem o zwrot, byli zarejestrowani jako podatnik VAT czynny.

Uzasadnienie

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, wynikającego z faktur z tytułu nabycia towarów i usług, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Tym samym podatnik w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego jak należnym może żądać zwrotu jej na rachunek bankowy. Podstawowy termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynosi 60 dni. Ustawodawca przewidział jednak w szczególnych przypadkach, iż podatnik może wnioskować o szybszy zwrot nadwyżki. Polski Ład wprowadził nowy termin zwrotu VAT na rachunek bankowy. W świetle nowych uregulowań urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa powyżej, w terminie 40 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia po spełnieniu s...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.