Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jestem podatnikiem zwolnionym podmiotowo z VAT z uwagi na wysokość moich obrotów. W tym miesiącu zamierzam wykonać usługę dla konsumenta z kraju trzeciego (z Chin). Czy wykonanie takiej operacji wiąże się z utratą prawa do zwolnienia podmiotowego?

Odpowiedź

Aby rozpatrzyć przedstawioną kwestię, należałoby najpierw ustalić miejsce świadczenia przedmiotowych usług. W treści pytania nie wskazano na rodzaj świadczonych usług, wobec czego przyjęłam, że nie są to usługi, w stosunku do których przy ustalaniu miejsca świadczenia stosujemy zasady szczególne (np. usługi związane z nieruchomościami, usługi transportowe, usługi zakwaterowania, usługi wynajmu środków trwałych). 
W rozumieniu ustawy o VAT za podmiot niebędący podatnikiem należy uznać takie podmioty, które nie spełniają przesłanek zdefiniowanego w ustawie podatnika, tj.:

  • podmiotu wykonującego samodzielnie działalność gospodarczą, czyli: 
    „wszelką działalność producentów, handlowców, usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody; działalność gospodarcza obejmuje, w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości”,
  • podmiotu wykonującego samodzielnie działalność gospodarczą zdefiniowaną w innych systemach prawnych, której definicja odpowiada przyjętej w polskich przepisach. 

Jeżeli podmiot, na rzecz którego realizuje Pan usługę, nie spełnia powyższych warunków, wówczas można go uznać za konsumenta.
W takiej sytuacji, jeżeli nie ma Pan stałego miejsca prowadzenia działalności w Chinach, wówczas miejscem świadczenia usług na rzecz konsumentów będzie Polska. Zastosowanie znajdzie bowiem przepis, zgodnie z którym: „miejscem świadcz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.