Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

30 marca 2012

Czy nabycie towarów opodatkowanych w innym państwie UE stanowi WNT

162

Otrzymałam z Holandii fakturę za zakup sadzonek. Na fakturze nie został jednak umieszczony mój numer VAT UE, a dostawca opodatkował holenderskim VAT tę dostawę. Kontrahent odmawia skorygowania wystawionej przez siebie faktury. Czy to nabycie stanowi WNT? Jeżeli tak, to od jakiej kwoty naliczyć podatek – od wartości netto czy brutto faktury?

ODPOWIEDŹ

Tak, transakcja zakupu sadzonek od podatnika (firmy) z Holandii stanowi transakcję WNT. Podstawą opodatkowania będzie wartość brutto faktury wystawionej przez holenderskiego kontrahenta.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Powyższy przepis stosuje się pod warunkiem, że:

  1. nabywcą towarów jest podatnik, o którym mowa w art.15 UPTiU, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, albo nabywcą towarów jest osoba prawna niebędąca podatnikiem,

  2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem.

Z treści przepisów wynika, że w przypadku transakcji WNT nie ma konieczności aby nabywca i dostawca byli zarejestrowani na potrzeby transakcji wewnątrzunijnych i posługiwali się numerami identyfikacyjnymi VAT-UE.

Przypuszczam, że podatnik z Holandii nie był zarejestrowany jako podatnik VAT-UE, dlatego też...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę