Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mam parę punktów sprzedaży w różnych dzielnicach miasta. Prowadzę ewidencję za pomocą kas fiskalnych. Wszystkie kasy nabyte były w okresie, kiedy były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Jedna z kas nie ma możliwości wystawiania raportów za okresy dobowe i miesięczne, w których żadna sprzedaż nie została zaewidencjonowana (nie można wystawić „zerowych” raportów dobowych ani miesięcznych), a w punkcie, w którym jest zainstalowana nie występuje codziennie sprzedaż. Czy należy sporządzać raporty za dzień i miesiąc, w którym nie wystąpiła sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania w kasie rejestrującej?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Nie, zarówno raporty...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź