Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

2 września 2012

Czy w nowej działalności można stosować starą kasę

158

Prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą w ramach której była również stosowana ewidencja za pomocą kasy rejestrującej. Działalność została zakończona i dokonano odczytu pamięci fiskalnej przedmiotowej kasy. Czy kasa fiskalna, będąca w stanie technicznym umożliwiającym prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży, co potwierdził serwis dokonujący przeglądów technicznych, może być używana w mojej kolejnej jednoosobowej działalności gospodarczej, mimo iż nie dokonałem wymiany modułu fiskalnego?

ODPOWIEDŹ

Nie, kasa może być używana w kolejnej jednoosobowej działalności gospodarczej wyłącznie po dokonaniu przez uprawniony serwis wymiany modułu fiskalnego.  

UZASADNIENIE

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, zwanym dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 pkt 6 rozporządzenia przez moduł fiskalny kasy rozumie się urządzenie ewidencjonujące obrót i wyliczające kwoty podatku należnego, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy. Natomiast, w myśl § 2 pkt 10 cyt. rozporządzenia, pod pojęciem pamięci fiskalnej kasy rozumie się urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych pod kontrolą programu pracy kasy bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia.

Na podstawie § 7 ust. 8 ww. rozporządzenia, zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy, z której sporządza się pro...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę