Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

30 marca 2012

Dokumentowanie sprzedaży towarów nabytych nieodpłatnie

179

Od 1 kwietnia 2012 roku zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży sprzętu radiowego, telewizyjnego, artykułów gospodarstwa domowego, mebli, oświetlenia oraz innych przedmiotów pozyskanych nieodpłatnie na niemieckich „wystawkach”. W jaki sposób powyższe towary wprowadzić do ewidencji towarów handlowych aby móc je potem sprzedawać w handlu detalicznym na polskim rynku? Czy powyższą sprzedaż muszę ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej i od kiedy?

ODPOWIEDŹ

Sposób dokumentowania zapisów w podatkowej księdze regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z §12 ust. 3 ww. rozporządzenia, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są:

1) Faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej „fakturami”, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub

2) Inne dowody, wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawieraj...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź