Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

3 września 2012

Kontrola podatkowa zakończona protokołem a możliwość wystąpienia o interpretację

175

Przeprowadzenie kontroli podatkowej zakończonej protokołem nie wyklucza późniejszego wystąpienia o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego dotyczącej tego samego stanu faktycznego.

 Wynika to z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie o sygnaturze I SA/Rz 209/12 z 10 maja 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Naczelnik Urzędu Skarbowego przeprowadził u podatnika kontrolę podatkową w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług za maj, czerwiec i lipiec 2010 roku. Kontrola została zakończona protokołem, z którego wynikało, że Podatnik powinien był odprowadzić VAT od odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. W związku z nieuwzględnieniem przez organ podatkowy zgłoszonych do protokołu zastrzeżeń, Podatnik dokonał korekty deklaracji VAT oraz wpłaty podatku. Złożone korekty uwzględniały wszelkie nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolę podatkową.

Następnie Podatnik zwrócił się do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, zadając pytanie czy od wywłaszczonych działek obowiązany jest odprowadzić podatek VAT. Organ, nie rozstrzygając kwestii merytorycznych, odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji. Powołując się na art. 14b § 5 ustawy Ordynacja podatkowa wskazał, że nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę