Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

31 marca 2011

Korekta niewłaściwych stawek VAT i kwoty netto obrotu dokonanych przy użyciu kasy fiskalnej

167

Klient mojego biura rachunkowego zmienił stawki VAT na nowe 31 grudnia 2010 roku, ale niestety dokonał jeszcze sprzedaży w tym dniu na kasie fiskalnej. Na paragonie dobowym oraz na wydruku miesięcznym sprzedaż z 31 grudnia 2010 roku jest już po nowych stawkach VAT. Jak to teraz zaksięgować do VAT i do przychodu, co robić, pomóżcie ?

Od 01 stycznia 2011 roku uległy podwyższeniu stawki podatku VAT. Nowe stawki VAT wprowadziła zmiana z 26 listopada 2010 roku, ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Przepisy prawa podatkowego dokładnie precyzują obowiązek i terminy wobec stosowania nowych stawek VAT, wynikają one bezpośrednio z art. 146 a pkt 1 ustawy o VAT, i tak od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku, z zastrzeżeniem art. 146 f:

1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Mając na uwadze powyższe, nie ma oczywiście żadnej możliwości do stosowania nowych stawek (obowiązujących od 01 stycznia 2011 roku) wobec sprzedaży z dnia 31 grudnia 2010 roku. Z przedstawionego powyżej stanu faktycznego wynika, iż podatnik dokonał zmiany stawek VAT na kasie fiskalnej co wprost przełożyło się na zastosowanie nowych stawek wobec sprzedaży grudniowej.

Wprawdzie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości skorygowania sprzedaży i podatku należnego zaewidencjonowanego za pomocą kasy rejestrującej (tak jak jest to w przypadku faktur VAT), jednakże brak regulacji prawnych w tym zakresie, nie może pozbawić podatnika możliwości dokonania korekty, jeżeli możliwe jest wykazanie, że obrót z danej transakcji był inny niż kwota figurująca na paragonie, czy też wielkość zastosowanych stawek jest nieprawidłowa. Zakaz zmiany treści paragonu jest jedynie warunkiem stosowania kas rejestrujących i nie może on zmieniać zasady wynikającej z ww. art. 29 ust. 1 i 4 ustawy o VAT, bowiem obrotem jest kwota rzeczywiście należna, a nie kwota figurująca na paragonie fiskalnym.

W związku z tym, że kasa rejestrująca nie pozwala na korektę danych zapisanych w pamięci fiskalnej (tj. po wydrukowaniu paragonu jak to miało miejsce w przedstawionym stanie faktycznym), to korekta taka powin...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę