Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozpoczynam działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży papierosów, kawy, prasy, kosmetyków itd. (typowy kiosk „Ruch”). Kiedy muszę zainstalować kasę fiskalną i w jaki sposób zaprogramować sprzedaż towarów, np. papierosów? Moim zdaniem kasę należy ufiskalnić z chwilą przekroczenia obrotu w wysokości 20.000zł, a np. papierosy mogą być umieszczone pod jedną pozycją na kasie rejestrującej.

ODPOWIEDŹ

Z przepisu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż ustawodawca przewiduje powszechny obowiązek rejestracji obrotu za pomocą kas rejestrujących dla wszystkich podatników sprzedających towary i świadczących usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Od tej zasady przewidziano wyjątki, zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednym z takich wyjątków jest zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy pomocy kas rejestrujących ze względu na limit obrotów. W 2012 roku limit ten wynosi, zgodnie z zapisem § 3 ust. 7 ww. rozporządzenia 20.000 zł - w przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Jednocześnie, nie w każdym przypadku Podatnik może korzystać ze zwolnienia jeśli nie przekracza ww. obrotu, bowiem §4 ust.1 rozporządzenia nakłada na niektóre kategorie czynności obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej bez względu na wysokość osiąganych obrotów. Zatem na podstawie zapisu § 4 ust. 1 pkt 7 i 9, podatnik rozpoczynający działalność nie może korzystać ze zwolnienia z ewidencji za pomocą kasy rejestrującej, ze względu na nie przekroczenie obrotu w wysokości 20.000zł, przy dostawie:

• nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży,

• wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 42 załącznika do rozporządzenia (dotyczy towarów na pokładach samolotów).

Zatem, w przypadku tych dwóch grup towarów Podatnik jest zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania nie z chwilą przekroczenia obrotu w wysokości 20.000zł, lecz z momentem rozpoczęcia sprzedaży tych towarów. Należy przy tym pamiętać, że ta reguła dotyczy również zestawów czasopism z płytami CD, w przypadkach, gdy załączone płyty będą zwiększały cenę dostawy w stosunku do ceny samego czasopisma. Wówczas będziemy mieli bowiem do czynienia z odpłatnym wydaniem dwóch różnych towarów o różnej klasyfikacji statystycznej i różnych stawkach podatkowych.

W tej sytuacji, gdy dołączone do czasopism płyty CD i DVD mają wpływ na wysokość ceny całego zestawu (czasopismo + płyta) w myśl cyt. wyżej § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów podatnik ma obowiązek ewidencjonowania obrotu i podatku na...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę