Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozpoczynam działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży papierosów, kawy, prasy, kosmetyków itd. (typowy kiosk „Ruch”). Kiedy muszę zainstalować kasę fiskalną i w jaki sposób zaprogramować sprzedaż towarów, np. papierosów? Moim zdaniem kasę należy ufiskalnić z chwilą przekroczenia obrotu w wysokości 20.000zł, a np. papierosy mogą być umieszczone pod jedną pozycją na kasie rejestrującej.

ODPOWIEDŹ

Z przepisu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż ustawodawca przewiduje powszechny obowiązek rejestracji obrotu za pomocą kas rejestrujących dla wszystkich podatników sprzedających towary i świadczących usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Od tej zasady przewidziano wyjątki, zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednym z takich wyjątków jest zwolnie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź