Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

2 stycznia 2012

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów zwalnia od VAT usługi zarządzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi

187

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, od 1 stycznia 2012 roku katalog czynności zwolnionych od VAT został rozszerzony o usługi zarządzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, przez zarządzanie, o którym mowa powyżej, rozumie się czynności, o których mowa w art. 43 ust. 8 pkt 1-4 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem: zarządzanie aktywami, dystrybucję tytułów uczestnictwa, tworzenie rejestrów uczestników i administrowanie nimi, prowadzenie rachunków i rejestrów aktywów.

Zwolnienie nie będzie miało zastosowania do: czynności ściągania długów, w tym faktoringu, usług doradztwa, usług w zakresie leasingu.

AKTUALNY STAN PRAWN...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę