Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od 1 stycznia 2012 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są stosować rozporządzenie Rady UE nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej.

Rozporządzenie precyzuje zasady współpracy administracji podatkowych państw członkowskich w zakresie wymiany informacji, kontroli i wz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę