Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

30 stycznia 2012

Obowiązek ewidencji sprzedaży na rzecz osoby fizycznej z Rosji

212

Zamierzam podjąć współpracę w zakresie obrotu towarami (handlu) z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkującą na terenie Rosji. Moim zdaniem kasa rejestrująca służy do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych na terenie kraju, nie ma zatem zastosowania w stosunku do osoby zagranicznej. Czy moja interpretacja przepisów w tym zakresie jest prawidłowa?

ODPOWIEDŹ

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozpo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź