Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

30 stycznia 2012

Obowiązek ewidencji sprzedaży na rzecz osoby fizycznej z Rosji

179

Zamierzam podjąć współpracę w zakresie obrotu towarami (handlu) z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkującą na terenie Rosji. Moim zdaniem kasa rejestrująca służy do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych na terenie kraju, nie ma zatem zastosowania w stosunku do osoby zagranicznej. Czy moja interpretacja przepisów w tym zakresie jest prawidłowa?

ODPOWIEDŹ

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani między innymi do dokonywania rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również do wydania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy.

Przez sprzedaż natomiast, w myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT rozumie się: odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak wynika z powyższych przepisów ustawodawca nakazał prowadzić ewidencję każdej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Ponadto, ponieważ nie określił Pan w swoim pytaniu jakich konkretnie towarów będą dotyczyły zamierzone dostawy należy wskazać, że również w art. 111 ust. 8 ustawy o VAT upoważniono Ministra Finansów do wydania rozporządzenia, w którym może uregulować kwestie zwolnienia określonych grup podatników lub czynności na czas określony z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, ze względu n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę