Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KASY REJESTRUJĄCE

31 lipca 2012

Od 2013 roku mniej zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących

169

Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów został opublikowany projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, wprowadzenie nowego rozporządzenia podyktowane jest tym, że zwolnienia wynikające z obecnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 26 lipca 2010 roku przestają obowiązywać z dniem 1 stycznia 2013 roku i brak publikacji nowego aktu skutkowałby objęciem z tym dniem obowiązkiem stosowania kas rejestrujących wszystkich podmiotów korzystających dotychczas ze zwolnień od ewidencjonowania na mocy powyższego rozporządzenia.

W nowym projekcie planuje się jednak wprowadzenie pewnych zmian w stosunku do obecnie obowiązujących zwolnień. Najważniejsze z nich to:• zrównanie limitu obrotu pozwalającego na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dla kontynuujących i rozpoczynających działalność do 20.000 zł (obecnie kontynuujących działalność obowiązuje limit 40.000 zł).Ponadto, w przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego, limit 20.000 zł ma być określany w proporcji do okresu prowadzenia działalności obligującej do stosowania kas rejestrujących (obecnie limit ten wynosi 20.000 zł, niezależnie od tego, w którym momencie roku podatnik rozpoczął działalność). Konstrukcja ta ma być analogiczna do stosowanej obecnie w art.113 ustawy o podatku od towarów i usług dla określenia limitu obrotów uprawniającego do zwolnienia podmiotowego od VAT;• objęcie obowiązkiem ewidencjonowania przy użyciu kas usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11);• wprowadzenie wyłączenia z możliwości stosowania zwolnień z obowiązku ewidencjonowania czynności dostawy gazu płynnego, a nie, jak dotychczas, podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego;• wprowadzenie wyłączenia z możliwości stosowania zwolnień z obowiązku ewidencjonowania dostaw „innych analogowych lub...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę