Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy do kopii paragonów fiskalnych i faktur wydrukowanych przez kasę rejestrującą na taśmach papierowych, dokumentujących sprzedaż dokonaną aktualnie jak i przed 1 grudnia 2008 roku stosuje się skrócony dwuletni okres przechowywania tych dokumentów?

ODPOWIEDŹ

Tak, jednakże z wyłączeniem kopii faktur wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.112 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty związane z tym rozliczeniem do czasu upływu terminu przed...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź