Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

5 czerwca 2012

Opłata skarbowa pobierana za poświadczenie kopii faktur VAT jest zasadna

138

Minister Finansów odpowiedział na interpelację poselską nr 3441/12 w sprawie pobierania przez urzędy miast lub gmin opłaty skarbowej za zgodność odpisu z oryginałem kserokopii faktur na zakup oleju napędowego w celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie ze stanowiskiem Resortu, poświadczenie za zgodność z oryginałem powyższych faktur podlega opodatkowaniu opłatą skarbową. Ministerstwo Finansów argumentuje swoje stanowisko tym, że poświadczenie to jest dokonywane na wniosek zainteresowanego (producenta rolnego), który, mając prawo wyboru, decyduje, iż do wniosku nie załącza oryginałów faktur VAT, a jedynie ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika urzędu gminy lub miasta. Z istoty swej potwierdzenie takie poprzedza złożenie wniosku i bezsprzecznie stanowi rezultat działania organu podjętego na wniosek konkretnego podmiotu. W konsekwencji dokonanie opisanego wyżej poświadczenia kopii faktur VAT implikuje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej.

Minister Finansów odniósł się ró...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę