Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

9 maja 2012

Projekt zmian ustawy o VAT w zakresie prawa do odliczenia podatku od paliwa

147

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.

 W projekcie nowelizacji proponowane jest wprowadzenie do dnia 31 grudnia 2012 roku prawa do odliczenia 33% podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, nie więcej jednak niż 250 zł miesięcznie na jeden pojazd.

Prawo do obniżenia podatku miałoby przysługiwać pod warunkiem prowadzenia ewidencji zawierającej następujące dane w odniesieniu do każdego nabycia wykazanego na fakturze:

1) imię i nazwisko osoby fizyczn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę