Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOKUMENTACJA (art. 106-112) , KASY REJESTRUJĄCE

3 września 2012

Rejestracja na kasie usług dodatkowych świadczonych przez taksówkarzy

187

Sprzedaż usług dodatkowych związanych z przewozem osób, tj. podstawienie samochodu typu VAN lub przewóz dziecka do szkoły można ewidencjonować na kasie fiskalnej dedykowanej do sprzedaży usług taxi (podłączonej pod taksometr). Natomiast sprzedaży towarów w taxi tj. woda mineralna, słodycze, bilety do kin nie można ewidencjonować przy zastosowaniu takiej kasy rejestrującej.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPP2/443-499/12-2/AO z dnia 18 lipca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie usług transportowych taksówkami osobowymi. W ofercie Wnioskodawcy skierowanej do klienta oprócz przewozu osób taksówkami jest dodatkowa opłata za m.in: podstawienie samochodu typu VAN, typu Combi, przeniesienie bagażu, dowóz dziecka do szkoły. W przyszłych miesiącach Wnioskodawca planuje też oferować inne towary do sprzedaży w taksówce tj. napoje, słodycze, bilety. W związku z powyższym, Podatnik zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem czy można ewidencjonować na kasie fiskalnej dedykowanej do sprzedaży usług taxi (podłączonej do taksometru):

  • dodatkowe usługi związane z przewozem tj. podstawienie samochodu typu VAN lub przewóz dziecka do szkoły,

  • sprzedaż towarów w taxi np. woda mineralna, słodycze, bilety do kin.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Kasa o znaczeniu specjalnym służy do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami. Szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy, warunki prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy ich zastosowaniu oraz obowiązki podatników w tym zakresie zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Ustawodawca w niniejszym rozporządzeniu, określił minimum, jakie powinien zawierać paragon fiskalny drukowany przez kasę fiskalną o znaczeniu specjalnym przeznaczoną do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę