Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozpoczęliśmy działalność gospodarczą w 2012 roku. W ramach tej działalności dokonujemy dostaw elementów domów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej z Unii Europejskiej. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy transportowej, natomiast płatność za dostarczony towar realizowana jest zawsze za pośrednictwem poczty lub banku. Czy w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zachodzi konieczność, po przekroczeniu obrotu w wysokości 20.000zł, instalacji kasy fiskalnej?

ODPOWIEDŹ

Tak, po przekroczeniu limitu 20.000 zł wartości sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będą Państwo zobowiązani do instalacji kasy rejestrującej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z powołanych wyżej przepisów wynika jednoznacznie, iż obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, dotyczy podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przy czym przepis ten nie wyłącza z obowiązku ewidencjonowania dostaw na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dokonywanych poza granice kraju, czyli również, jak w omawianym przypadku, dla osób fizycznych z innych krajów Unii Europejskiej.

Na mocy § 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, do dnia 31 grudnia 2012 roku z obowiązku ewidencjonowania zwoln...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę