Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

1 stycznia 2013

Usługi sporadyczne a obowiązek instalacji kasy w 2013 roku

206

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą (Biuro Projektów) od 2010 roku. W okresie od 2010-2012 roku dokonywała pojedynczych sprzedaży usług dla osób fizycznych (tzn. 3-4 sprzedaże w roku) i nie przekroczyła 20.000 zł sprzedaży dla osób fizycznych, natomiast w kwietniu 2012 roku sprzedała środek trwały - samochód osobowy dla osoby fizycznej za kwotę 28.000 zł, nie przekroczyła w tym roku 40.000 zł, ale przekroczyła 20.000 zł. W roku 2013 prawdopodobnie też wystąpią 2-3 sprzedaże dla osoby fizycznej. Czy w związku z tym będzie zobowiązana zainstalować kasę rejestrującą z dniem 1 marca 2013 roku?

ODPOWIEDŹ

Tak, chyba, że będą świadczone wyłącznie usługi podlegające zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z regulacją zawartą w art.111 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl §3 ust.1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź